Hoy nos encontramos esta noticia en el diario, y ooootra vez el mismo tema. Vamos a ver, la PAH es un movimiento ciudadano, asambleario y APARTIDISTA, en el que luchamos por el derecho a la vivienda. Nos llamamos plataforma de afectados por la hipoteca, porque cuando nació este movimiento, estaba a punto de explotar la burbuja inmobiliaria, en previsión a ésto, nació la PAH. Dedicamos todo nuestro esfuerzo, tiempo e ilusión a defender que todo el mundo pueda acceder a una vivienda digna, aunque para ello, ha de demostrar que realmente la necesita. No “tenemos pisos”, no buscamos alternativas a personas que lo que quieren es vivir gratis, buscamos alternativas a la necesidad. Dicho esto, buscamos todas las formas legales para que esto ocurra, y cuando todas esas vias se agotan, entonces y solo entonces podemos recurrir a una Obra Social, esto es, recuperar una vivienda de banco, ya que han sido rescatados con dinero público, sin ofrecer nada a cambio, y especulan con un bien básico como es la vivienda. Pues bien, NUNCA NUNCA hacemos eso con una vivienda de un particular. No sabemos quien es esta persona de la que habla la noticia, desde luego a la PAH no ha venido. Quizá se ha dejado llevar por la confusión que crean algunos.

No hay texto alternativo automático disponible.

Carta oberta a José Carlos Pla Royo, president Executiu de Catalunya Banc.

Benvolgut Sr. José Carlos Pla Royo,
des de les 72 PAHs de Catalunya ens adrecem en una carta oberta a vosté com a President Executiu de CatalunyaBanc per exigir la retirada de la denúncia a les 17 companyes de la PAH-Terres de l’Ebre.
En primer lloc, volem manifestar que abans de realitzar l’accio a la sucursal de Catalunya Caixa, l’Angel i la Pah de Terres de L’Ebre vam intentar durant mesos la via del dialeg amb l’objectiu d’arribar a un acord per aquest cas. Lamentablement, la seva resposta sempre va ser la mateixa: els interlocutors de CX es van negar rotundament a oferir cap solucio a l’afectat, negant el dialeg i bloquejant la negociacio. 
 Per si fos poc, aquesta falta de dialeg i negociacio de CX, es donava mentre vostè negociava la venta de l’entitat al BBVA, i la de la gestio de les hipoteques al fons voltor Blackstone. Tot aixo -recordem-ho- amb una entitat, rescatada amb 13.000 milions d’euros i mal venuda deixant un deute de gairebè 10 mil milions d’euros a la ciutadanía. Tot aixo, una vegada més sense cap tipus de contraprestació social. 
 Per sort l’Angel no estava sol. Va poder fer front a l’angoixa de l’amenaça del desnonament i la deseperacio del deute de per vida, amb l’acompanyament col.lectiu de la PAH de les Terres de l’Ebre. Des de la Plataforma, vam assessorar-lo, donar-li suport i comprometre’ns a lluitar pel seu cas -com fem amb tota la resta de casos que arriben a la PAH- a través de la via de la negociacio i la pressio -sempre utilitzant mitjans no violents- per arribar a un acord favorable. Per aquest motiu, vam organitzar una accio el dia 5 de novembre, que davant el bloqueig en la negociacio vam haver d’allargar fins al dia 7 de novembre. Una accio que estava plenament emparada en el dret fonamental a manifestacio i llibertat d’expressio, i que en cap moment va recorrer a la violencia.
No obstant, ens trobem avui davant d’un procediment judicial obert per una denuncia de Catalunya Caixa que és totalment injust i sense sentit. S’acusa a 17 companyes de nou delictes: extorsió, coaccions, violació d’establiment públic obert al públic, provocació, conspiracio i proposició per cometre un delicte d’ extorsió, omissió de perseguir delictes, denegació d’auxili, manifestació il.licita, associació il.licita i deslluíment. Tot, acusacions falses que busquen desviar l’atencio d’allo que és essencial: que amb el frau hipotecari entitats com Catalunya Caixa segueixen violant un dret huma com el dret a l’habitatge.
Senyor Pla, aprofitem per recordar-li l’article 47 de la Constitució Espanyola: “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos.” Li preguntem: Que faria voste davant una amenaça de desnonament? Que estaria disposat a fer si veies que es queda directament al carrer, sense recursos, i amb un deute impagable?
Senyor Pla, voste és el primer que és conscient que la denúncia realitzada contra les disset persones que han estat imputades és absolutament desmesurada i el procediment iniciat no te cap mena de sentit. Sotmetre a un procediment judicial a 17 persones, totes elles activistes de la PAH que van actuar de forma solidaria per defensar el dret a l’habitatge és un desproposit.
Senyor Pla, l’advertim que la màxima “si ens toquen a una, ens toquen a totes” no és una frase feta per la PAH, sino un principi fonamental que guia el moviment. Tan sols que es condemni a una sola activista de la PAH per una pena injusta, vindrem tota la resta a darrera.
Per totes aquestes raons, les 72 Plataformes d’Afectats per la Hipoteca de Catalunya, li exigim que es retiri de forma inmediata la denuncia contra les 17 persones imputades per l’accio a la sucursal de Catalunya Caixa d’Amposta el dia 5 de novembre de 2014.  
Finalment, no volem deixar d’aprofitar l’ocasió per a tornar a recordar-li que CX és una entitat rescatada amb fons públics i que, en conseqüència, hauria de comportar-se com a tal i oferir unes mínimes contraprestacions socials, en comptes de dedicar-se a perseguir penalment a les víctimes de les seves males pràctiques.
Sense més,
Les 72 Plataformes d’Afectats per la Hipoteca de Catalunya.

Una escola en moviment, una escola d’empoderament #EscolaPAH

Durant els darrers dos anys la PAH ha crescut exponencialment i cada setmana veiem com les nostres assemblees s’omplen de persones més veteranes i de cares noves. Sabem que fins que no aconseguim canviar la Llei Hipotecaria i comenci a ser efectiu el dret a l’habitatge, aquest fet continuarà succeint a les nostres PAHs locals. En enfront d’aquesta realitat iniciem un nou projecte: l’Escola de la PAH. Una escola que ens faciliti el nostre propi procés d’aprenentatge, que ens proporcioni eines i els coneixements que necessitem. Una escola amb tallers formatius, activitats i materials diversos. En realitat, la PAH és en si mateixa una escola. Aprenem dia a dia assistint a les diverses assemblees, accions, desallotjaments, negociacions amb els bancs, rodes de premsa, etc., i en el treball diari, braç a braç amb els companys i companyes. Malgrat tot, pensem que algunes activitats i tallers formatius transversals poden contribuir a consolidar i augmentar el nostre propi aprenentatge i empoderament, al mateix temps que cobrim les tasques que el moviment necessita. No es tracta de les típiques classes que intenten transmetre coneixements en una sola direcció, sinó d’espais de formació participativa, on també es pugui conèixer millor el moviment i els seus valors. Durant la primera fase probablement serà difícil que les activitats de l’Escola arribin a totes les persones que actualment participen en les més de les 60 PAH ́s catalanes. És per això que intentarem que durant aquesta primera etapa, les activitats de l’Escola de la PAH serveixin per crear multiplicadors d’aquests sabers. Així, les persones que participen en els tallers podran replicar la formació rebuda en les seves PAHs locals. En definitiva, podran crear una cadena de sabers. No inventem res de nou, ans al contrari. Només es tracta de posar en comú l’experiència i el saber que ja existeix en les diferents PAH’s per enriquir-lo i crear noves sinergies entre totes. Per últim, convé destacar que l’Escola de la PAH és i serà un projecte viu, pendent de les necessitats de la PAH, per tant, les seves pràctiques i continguts estaran permanentment en evolució.

Ens veiem als carrers, a la xarxa, a les PAHs!

PAH Osona aixeca l’acampada al BBVA de Manlleu

Després de 110 dies aixequem l’acampada que la PAH d’Osona portàvem a terme, des del passat 16 de juny, davant l’oficina del BBVA de la Plaça Fra Bernadí de Manlleu. Ho fem en el moment precís en el qual les famílies afectades en solidaritat amb les quals es va iniciar l’acampada han aconseguit per escrit unes solucions que han considerat viables en un doble sentit: que els garantia el dret a l’habitatge; que els permetia una segona oportunitat. Les famílies han signat l’acceptació de l’acord proposat pel banc. Resulta impossible, en unes poques línies, resumir tot allò viscut durant els tres mesos i mig que ha durat l’acampada. En destaquem la satisfacció d’haver generat un espai de solidaritat, de reivindicació d’un dret fonamental i de transformació social davant la injustícia. Marxem amb un punt de preocupació. Hem pres encara més consciència del poder creixent d’aquest entramat d’interessos creuats entre elits polítiques i econòmiques, cada cop més allunyats de les persones i de les seves necessitats. Fem, així mateix, una nova crida per tal que les persones deixin de treballar amb els grans bancs per les seves pràctiques antisocials i, concretament, amb el BBVA, tot reivindicant el paper de la banca ètica com a alternativa existent. Fem extensiva la preocupació a la connivència de les elits polítiques de l’estat i del govern autonòmic i al paper d’Ofideute que, com a servei públic d’intermediació hipotecària hauria de defensar els drets de les persones i que, contràriament, amb la seva actitud de suposada neutralitat, en una situació de desequilibri tan gran davant la llei, acaba afavorint claríssimament els interessos de la banca. Tenim clar que, davant d’això, només la solidaritat i la desobediència ens permetran construir una societat més justa i igualitària. Marxem satisfets, doncs, perquè malgrat el poder d’aquesta multinacional financera que és el BBVA, s’ha demostrat que la mobilització dóna fruits. No s’ha aconseguit la totalitat d’allò que es demanava, però sense cap mena de dubte, s’ha aconseguit moltíssim més del que hauria estat possible mantenint­nos amb els braços creuats. Marxem esperançades perquè aquests 110 dies no hauran servit només per els casos que es reivindicaven en aquesta acció, sinó que contribuiran, de ben segur, a facilitar la solució dels casos que aniran sorgint en el futur, tant de persones afectades pel BBVA, com per la resta d’entitats financeres; perquè aquesta acció haurà contribuït a un canvi de la llei hipotecària que és urgent i necessari; perquè, a més, aquests 110 dies hauran estat un temps d’aprenentatge per a totes les persones que hem format part de l’acampada que ens permetrà plantar cara als bancs i, quan el problema de les hipoteques estigui resolt, plantar cara a les noves injustícies que, malauradament, puguin sorgir en el futur. Marxem, per sobre de tot, agraïdes i agraïts. Primer de tot, perquè som conscients que les persones que hem participat a l’acampada de Manlleu no som un grup aïllat, sinó que recollim tot el bagatge de la resta de PAH que des de fa 5 anys estan lluitant contra una llei hipotecària injusta. Agraïdes per la solidaritat, doncs, dels milers d’activistes que conformen aquest moviment. Agraïts, també, amb les veïnes i veïns de Manlleu pel seu suport anímic i material, la seva companyia i la seva comprensió. Agraïdes a l’Ajuntament de Manlleu per no posar entrebancs a l’acampada i facilitar­nos en tot moment l’accés als serveis públics de la plaça. Agraïts amb aquest i altres ajuntaments que han aprovat mocions de suport i amb els 56 diputats del Parlament de Catalunya que van donar, també, suport a l’acampada. Agraïts amb tots els artistes, mitjans locals, activistes, entitats i col∙lectius que s’han solidaritzat amb la reivindicació i que enumerem a continuació: Ressaka Ska, Guida Sellarès, Guillem Roma, Dani Rifà, Martí Belmondo (Jose Medialdea), L’home Trencat (Guillem Rigol), Teatre de l’Oprimit, Daniel de la PAH (Dani Piedrafita), Fausto Gramola, Guillem Ramisa, Marc August, Jaume Barri, Cineclub Vic, Tòxic Sons, Joan Usart, Roger Usart, K­100, Salvador Giralt, Lluís Planes, grup de Swing, Balls de salsa, Santi Eizaguirre, Els Pets, Cesck Freixas, Orquestra Maravella, Melgamah, Anna Solans, Gerard Gómez, Edgar Vila, Roser Iborra, Rou Sànchez, Montse Llorens, Mima Parris, Sergi Oliva, labarraca2.0, Pei Iborra, Festival de Curtmetratges de Manlleu, PAH Catalanes, Grup de Defensa del Ter (GDT), Casal Boira Baixa, Sindicat SEPC, AVV barri de l’Erm, AVV barri Vilamirosa, La Xinxa, La Sequoia, FETS, CUP d’Osona, ICV­Verds d’Osona, CCOO Osona, Procés Constituent d’Osona, Arcadi Oliveras, David Fernandez, Isabel Vallet, Laura Massana, Dolors Camats, Pepe Álvarez, El 9 Nou, Osona.com, Diari de Manlleu, El Ter, Radio Manlleu, Radio Vic, El Vigatà, La Directa, El Punt Avui, Diari Ara , Ràdio Contrabanda, RadioKras i a la resta de mitjans de comunicació que en algun moment puguin haver informat sobre l’acampada.

#SiSePuede #LogrosPah

Ocho activistas de PAH Montcada denunciados por varias entidades bancarias

El  pasado 8 de mayo de este año, día previo a las campañas  electorales  europeas, la PAH Montcada participó en una acción acordada  como parte  de la campaña #PrimaveraVerde de La PAH. Una  vez finalizada la acción  un grupo de mozos de escuadra pidieron a miembros  de la Plataforma y  personas solidarias que participaban en esta  acción, se identificaran.
En el transcurso de un mes aproximadamente recibimos la denuncia de los Juzgados de Cerdanyola del Vallès.
Se  nos cita concretamente el 2 de Octubre a las 11:30h en estos juzgados a  comparecer  en un juicio de faltas. En total hay 8 personas denunciadas por Bankia, Banco Popular y Santander aludiendo daños en cerraduras y cajeros.
Reivindicamos que protestar contra los abusos del sistema financiero no tiene que ser perseguido ni juzgado. La sociedad en su inmensa mayoría reconoce la labor de La PAH y sus logros. #LogrosPAH
Si lo que pretenden con estas  acciones, junto con el tristemente famoso  proyecto de ley Mordaza, es  amedrentarnos podemos asegurar que no lo conseguirán. La PAH ha demostrado ser el  movimiento social que defiende el  derecho a un techo digno y así lo  continuaremos haciendo. Las victorias  conseguidas nos avalan.
Banco Popular, Santander y Bankia denuncian a 8 miembros de Pah Montcada. Jueves 02 de octubre, ocho activistas de PAH Montcada serán juzgados en un juicio de faltas por presuntamente estropear cajeros y cerraduras de las sucursales bancarias antes mencionadas.
Necesitamos vuestra colaboración y apoyo!!!!
Día: 02/10/2014 (Jueves)
Dirección: Juzgados Cerdanyola del Vallès.
Paseo Horta n°19
Hora: 10:30h
Hashtag: #PahMontcadaImputada

Publicado por

La PAH exige que el gobierno defienda los derechos de sus ciudadanos tras un nuevo varapalo de la UE

En marzo de 2013 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dio un varapalo a la normativa española sobre desahucios, confirmando la ilegalidad del procedimiento español de ejecución hipotecaria en funcionamiento desde hacía veinte años. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca presentó su alternativa, una iniciativa legislativa popular avalada por millón y medio de firmas, que recogía la moratoria de desahucios, la dación en pago retroactiva y el derecho a un alquiler social (un alquiler proporcional a los ingresos familiares).

A pesar de la enorme presión ciudadana, con diferentes campañas, y de encuestas en las que mayoritariamente la población legitimaba la ILP, el PP se negó a aprobarla y en su lugar, promulgó en solitario la Ley 1/2013, que ha resultado otro parche en la ley hipotecaria. El pasado julio el Tribunal de Justicia de la UE volvió a denunciar que la ley sigue dejando en inferioridad de condiciones al hipotecado frente al banco y obliga a España a que cambie la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Frente a este nuevo varapalo, la respuesta del gobierno ha sido alargar el plazo de apelación a aquellos que no hubieran visto reconocidas las cláusulas abusivas de sus contratos hipotecarios mediante una nota publicada en el BOE el pasado sábado, es decir, a hurtadillas, y otorgando tan solo un mes para que estos afectados puedan recurrir sus autos.

¿Por qué un gobierno promulga una ley que sigue dejando en indefensión a sus ciudadanos frente a los bancos? ¿Por qué un gobierno limita a un mes la posibilidad de recurrir a los estafados por cláusulas abusivas reconocidas como tales por la UE? Con sus actos, el gobierno demuestra que no vela por los intereses de la población ni por los derechos de los consumidores ni por el derecho a una vivienda que consta en nuestra Constitución. Con sus actos, el gobierno demuestra que, a la hora de legislar, se pone de parte de los bancos, culpables como sabemos de la estafa hipotecaria y del crecimiento de la deuda pública por su rescate.

La PAH denuncia este episodio bochornoso del gobierno español y exige que se hagan las modificaciones legales necesarias para que los hipotecados estafados se vean protegidos y para que la población entera pueda ver cumplido su derecho a la vivienda. De forma inmediata, que se elimine el plazo de apelación a los afectados por las cláusulas abusivas y se declaren nulas las resoluciones que negaron el derecho a recurrir; de forma urgente, que se retomen las reivindicaciones de la ILP: moratoria de desahucios, dación en pago retroactiva y alquiler social universal; la penalización a aquellos que mantienen viviendas vacías frente la emergencia habitacional que vive el país; y que se concedan alquileres sociales a aquellos que recuperan, para vivir, edificios vacíos de bancos rescatados y la SAREB.

La PAH exige que se haga efectivo el derecho a la vivienda de la población. Por lo tanto, exigimos al gobierno del PP que apruebe la ILP y acate las sentencias del TSJUE, de lo contrario exigimos su dimisión en bloque por permitir la violación sistemática de los DDHH, por no cumplir con la legalidad y por velar por los intereses de la banca en vez de la ciudadanía. 

A lo largo de esta semana pondremos a disposición de la ciudadanía una serie de documentos útiles para poder recurrir. El miércoles 17 de septiembre haremos una rueda de prensa acompañada de acciones de presión.

#Limite24D

Sí Se Puede!

Sentencia del TJUE quiebra la Ley del PP sobre desahucios

La ley del PP viola los derechos humanos, así lo establece la sentencia del TJUE del 17 de julio.

El pasado mayo de 2013, el Partido Popular aprobó en solitario la ley 1/2013, rechazando las medidas propuestas por la Inicitiva Legislativa Popular de la PAH, que llegaba al Congreso con un millón y medio de firmas después de 500.000 ejecuciones hipotecarias desde el inicio de la crisis. La aprobación de la ley 1/2013 demostró un desprecio por la democracia por parte del Partido Popular, así como un desprecio por el sufrimiento de las miles de familias víctimas de la estafa hipotecaria.

Un año después, el TJUE dicta una nueva sentencia que pone de nuevo en evidencia al gobierno español. El TJUE establece que la actual legislación hipotecaria viola los derechos fundamentales de las personas, y situa al deudor hipotecario en una situación de desigualdad. La sentencia obliga, de nuevo, al gobierno del PP a modificar la legislación, en este caso la Ley de Enjuiciamiento Civil.

La sentencia reconoce la vivienda como un bien de consumo de necesidad básica. Tal y como viene reclamando desde hace años la ciudadanía, que ha sido la primera en denunciar la vulneración sistemática de derechos humanos que supone la anómala legislación española. Es la ciudadanía la que está ofreciendo soluciones mientras las administraciones no sólo no están a la altura de las circunstancias, sino que legislan para beneficiar a los responsables de esta situación, tal y como demuestra la sentencia del TJUE.

La sentencia limita el derecho a la defensa de los deudores al impedirles recurrir en segunda instancia permitiendo que los bancos si lo hagan en una escandalosa desigualdad de las partes en el procedimiento. La ley española protege al fuerte y castiga al débil violando los principios más básicos del derecho a un juicio justo.

La Sentencia del TJUE coincide con el motivo 5º del Recurso de inconstitucionalidad redactado por la PAH contra la Ley 1/2013 que denunciaba la violación de los articulos 14 y 24 de la Constitución española de 1978. Hasta la fecha el TC no realizado manifestación alguna al respecto de la necesidad de proteger a los deudores hipotecarios frente a Ley que hoy es declarada contraria al derecho comunitario.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (sala Primera) ha dictado Sentencia en el asunto C-169/14, Sánchez Morcillo/Abril García vs BBVA, a raíz de unas Cuestiones Prejudiciales planteadas por la Audiencia Provincial de Castellón mediante Auto de fecha 02 de abril de 2014 afirmando que la Ley 1/2013 vulnera en el derecho a la tutela judicial efectiva el artículo 47 Carta de Derechos fundamentales de la Unión Europea y la Directiva 93/13 en materia de Consumidores y el no suspender el procedimiento hipotecario en caso de demanda ante el juzgado de lo mercantil es contrario al derecho comunitario.

La legislación anterior que regulaba las ejecuciones hipotecarias fue declarada ilegal por la Sentencia AZIZ dictada tambien por el TJUE. La Ley 1/2013 fue dictada en contra de la ILP de la PAH que reunió un millon y medio de firmas manteniendo las deudas perpetuas, los desahucios y un procedimiento sin garantias. Esta ley no solo no ha solucionada el problema sino que además ahora ha generado un nuevo caos procesal.

De nuevo, el gobierno del Partido Popular ha quedado en ridículo, ha quedado retratada su voluntad de favorecer los privilegios de la banca frente a los derechos fundamentales de las personas.

Tras este nuevo varapalo, el gobierno del Partido Popular queda retratado de nuevo. Desde la PAH exigimos la aprobación de las medidas de la ILP: moratoria de desahucios, dación en pago retroactiva y alquiler social para paliar una situación de emergencia habitacional provocada por las entidades financieras en connivencia con gobiernos de todos los colores.

Sí se Puede